Dataset

Politieke en sociale participatie, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd of zij de kans groot achten iets te zullen gaan doen tegen een wetvoorstel van de Tweede Kamer dat men onrechtvaardig vindt (politieke participatie), of zij invloed hebben uitgeoefend op de politiek of politici door middel van verschillende manieren (politieke participatie) en of zij al dan niet lid zijn van verschillende organisaties en verenigingen (sociale participatie).

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar over: 2006. Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71721ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71721ned

Politieke en sociale participatie. leeftijd, geslacht, opleiding

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71721ned

Politieke en sociale participatie. leeftijd, geslacht, opleiding