Dataset

Betrokkenheid nieuws en politiek, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun betrokkenheid bij het nieuws en bij de politiek. Specifiek gaan de gegevens over het lezen van de krant; het lezen van binnenlands en buitenlands nieuws in de krant; praten over binnenlands nieuws; interesse in politieke onderwerpen; het al dan niet aanhangen van, aangetrokken zijn tot en lid zijn van een politieke partij; en het volgen van de verkiezingscampagne en van debatten voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen.

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006. Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 03 2019 Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71722ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71722ned

Betrokkenheid nieuws en politiek. politiek

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71722ned

Betrokkenheid nieuws en politiek. politiek