Dataset

Tijdreeksen prijzen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de afzet en verbruik door verschillende industrieën. Ook bevat de tabel de consumentenprijsindex (CPI) en de gemiddelde prijs voor consumenten van een aantal voedingsmiddelen.

Gegevens beschikbaar: 1935 - 1996. Frequentie: stopgezet. Status van de cijfers: definitief. De tabel is stopgezet, er vinden geen wijzigingen of aanvullingen meer plaats.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37696

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37696

Afzet en verbruik door bedrijven en consumptie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37696

Afzet en verbruik door bedrijven en consumptie.