Dataset

Gemeenschappelijke regelingen, balansposten 2004

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gemeenschappelijke regelingen, balansgegevens in mln euro.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2006

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71251ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71251ned

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71251ned

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.