Dataset

Gemeenschappelijke regelingen exploitatierekening naar functie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Exploitatierekening (lasten, baten, overdrachten van Rijk en van gemeenten, inkomsten uit verkopen en overige inkomsten naar hoofdfunctie en functie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 Frequentie: per jaar

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37773grf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37773grf

Lasten, baten (overdrachten van Rijk en van gemeenten, inkomsten uit verkopen en overige inkomsten), naar functie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37773grf

Lasten, baten (overdrachten van Rijk en van gemeenten, inkomsten uit verkopen en overige inkomsten), naar functie.