Dataset

Tandartsenpraktijken; exploitatiegegevens, 1990-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van tandartspraktijken.

Gegevens beschikbaar: 1990-2006

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 12 mei 2011: Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Zorgpraktijken; verlies en winst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70766ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70766ned

Tandartsenpraktijken Exploitatieopbrengsten, exploitatiekosten en exploitatiesaldo

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70766ned

Tandartsenpraktijken Exploitatieopbrengsten, exploitatiekosten en exploitatiesaldo