Dataset

Personen ingeschreven in een LINH-huisartsenpraktijk (01-01-2002 - 01-01-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat gegevens over personen die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijken die deelnemen aan het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH).Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het Centrum voor Beleidsstatistiek: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Het Centrum voor Beleidsstatistiek neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand wordt altijd gebruikt in combinatie met LINH-prevalenties of LINH-verrichtingen, waarin de zorginhoudelijke variabelen zijn opgenomen. Bij LINH zijn ca. 80 huisartspraktijken aangesloten. De LINH-registratie omvat een per jaar verschillend aantal huisartspraktijken, waarbij de registratiehouder NIVEL bij de selectie van praktijken steeft naar representativiteit voor de Nederlandse bevolking. Door selectieve non-respons lukt dat niet helemaal. De registratie omvat gegevens over verrichtingen en ziekte-episoden. Daarnaast bevat het een afslag uit de clienten-administratie van huisartspraktijken. Op deze afslag is dit bestand gebaseerd. Alleen de vaste clienten in een praktijk worden meegenomen; passanten behoren niet tot de steekproef-populatie. In het bestand zijn enkel de personen opgenomen die uniek koppelbaar zijn en een geldig RIN nummer (RINPERSOON=R) hebben. Vanwege de koppelsleutels (geslacht, geboortedatum en de postcode4) zijn er N-op-N koppelingen: clienten met een dergelijke koppeling maken geen deel uit van dit bestand. Alleen uniek koppelbare clienten met een 1-op-1 koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie personen (GBA) zijn in dit eindbestand aanwezig. Andere clienten die uit het bestand verwijderd worden zijn clienten die blijkens gegevens uit het CentraalKoppelbestandPersonen (CKP) in het verslagjaar niet in de GBA ingeschreven stonden. Verder zijn clienten weggelaten die volgens de geleverde in- en uitschrijfdatum in het verslagjaar niet tot het clientenbestand van een huisartpraktijk behoorden. Clienten die in een verslagjaar minder dan 0.5 van hun GBA persoonsjaar door de LINH-huisarts zijn waargenomen zijn verwijderd. Dit kan zijn vanwege een verhuizing van of naar een niet-LINH huisartspraktijk, of een verhuizing in combinatie met in-/uitstroom in de GBA. Een minimale observatietijd van 0.5 GBA persoonsjaar is nodig om voldoende betrouwbare prevalenties te schatten, het percentage mensen dat in een jaar tijd een of meerdere malen de huisarts bezoekt of een bepaalde ziekte-episode doormaakt.Van de personen die gedurende het verslagjaar als client bij twee verschillende LINH-huisartspraktijken zijn ingeschreven, worden de clientgegevens geselecteerd die betrekking hebben op de langst waargenomen periode in het verslagjaar.

Populatie

Personen die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijken die deelnemen aan het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801d0eef

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier