Dataset

Natuurbeheerplan 2024 - Zoekgebied Klimaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 07/05/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024 wordt de begrenzing van de zoekgebieden agrarisch, water en klimaat vastgesteld. Hier binnen kunnen beheerpakketten van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen worden afgesloten. Dit zijn begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor een van de 2 agrarische leefgebieden, de categorie Water en de categorie Klimaat kan worden aangevraagd. De agrarische leefgebieden worden ook wel aangeduid als agrarische natuurtypen. De categorie Klimaat bestaat uit het type K01 en bevat geen deelgebieden. Kaart 10 is gebaseerd op deze dataset.De provincie draagt via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord, de Nationale klimaatadaptatiestrategie , de landelijke Bossenstrategie en het provinciale Strategisch bosbeleid. De doelen zijn tweeledig: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Natuurbeheerplan_2024_Zoekgebied_Klimaat
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Natuurbeheerplan_2024_Zoekgebied_Klimaat

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wfs

OGC:WFS

Natuurbeheerplan_2024_Zoekgebied_Klimaat

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/e1a13958-84d7-425a-9517-f366a0867526

landingpage