Dataset

Natuurbeheerplan 2024 - Zoekgebied Klimaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 12/05/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied klimaat geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor klimaatbeheertypen kan worden aangevraagd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/Natuurbeheerplan2023ZoekgebiedKlimaat.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedKlimaat

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/Natuur/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Natuur:Natuurbeheerplan2024ZoekgebiedKlimaat

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/Natuur/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint