Dataset

Voortgezet onderwijs; geslaagden 1990/'91 t/m 2002/'03

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de examens van leerlingen in onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • geslacht;
  • periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990/'91 t/m 2002/'03.

Status van de tabel: Stopgezet.

Vanaf 2003/'04 worden (meer uitgebreide) gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs gepubliceerd in de StatLinetabellen:

  • Voortgezet onderwijs; geslaagden naar onderwijssoort in detail.
  • Voortgezet onderwijs; geslaagden naar leeftijd.
  • Voortgezet onderwijs; geslaagden naar regiokenmerken.
  • Voortgezet onderwijs; geslaagden naar herkomstgroepering en generatie.

Zie paragraaf 3 voor de koppeling naar de tabel onderwijssoort in detail.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80286ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80286ned

Aantal geslaagden per onderwijssoort geslacht, leeftijd en periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80286ned

Aantal geslaagden per onderwijssoort geslacht, leeftijd en periode