Dataset

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/30/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) per betalend samenwerkingsverband en samenwerkingsverband waar de leerling woont, uitgesplitst naar bekostigingscategorie. De leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen zijn inzichtelijk gemaakt door onder SWV_BETALEND de brinnummers van de instellingen op te nemen (CL1_BRIN, CL2_BRIN en GJIJJI_BRIN). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar woont gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV).

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/passendow/Leerlingen/Leerlingen/passend_leerlingen_vo.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

CSV CC-0 (1.0)

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat.