Dataset

Voortgezet onderwijs in Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 06/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat diverse tabellen met cijfers over scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), informatie over de woongemeente (binnen Amsterdam uitgesplitst naar stadsdelen), schooladres uitgesplitst naar buurten en eindexamenkandidaten en geslaagden naar examenjaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Leerlingen in het voortgezet onderwijs naar leerjaar en geslacht, 2017/'18-2022/'23

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Leerlingen en studenten in het VMBO naar studierichting en geslacht, leerlingen in de 3e klas, 2017/'18-2022/'23

XLSX CC-BY (4.0)

unknown