Dataset

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Culture
 • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerven en presenteren. Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over

 • het aantal musea;
 • de procentuele verdeling van de musea naar bezoekersgrootteklasse;
 • het totaal aantal bezoeken uitgesplitst naar betalende en gratis bezoeken;
 • het gemiddelde aantal bezoeken per museum en het aantal bezoeken van buitenlanders;
 • personeel (gemeten zowel in aantal personen als in arbeidsjaren) in loondienst (bezoldigd personeel), overig betaald personeel (overige bezoldigden) en vrijwilligers.

Bovenstaande gegevens worden verder gedetailleerd naar landsdeel en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Regio

 • Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe;
 • Oost Nederland: Overijssel en Flevoland, Gelderland;
 • West Nederland: Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland, Zeeland;
 • Zuid Nederland: Noord Brabant, Limburg.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7433mus

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7433mus

Aantal musea, cijfers over museumbezoeken en personeel. Naar regio en provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7433mus

Aantal musea, cijfers over museumbezoeken en personeel. Naar regio en provincie