Dataset

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal attractieparken (SBI 93.21.1 Pret- en themaparken),  het personeel in loondienst, de baten en lasten en tot slot de bezoekers van attractieparken. De gegevens hebben betrekking op bedrijven en organisaties met 2 of meer werkzame personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per maart 2022: Geen, betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In maart 2023 verschijnen de cijfers over 2022.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85211NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85211NED

Attractieparken Personeel, baten en lasten, bezoekers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85211NED

Attractieparken Personeel, baten en lasten, bezoekers