Dataset

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/22/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
  • Art
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat uitkomsten over publiekscapaciteit, voorstellingen en bezoekers van organisaties waar professionele podiumkunsten worden vertoond. De uitkomsten worden uitgesplitst naar regio en discipline.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers: De cijfers van 2016 t/m 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2022: De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd. De daling in capaciteit bij stadions en evenementenhallen in 2021 wordt veroorzaakt doordat in enkele locaties geen podiumkunstvoorstellingen of activiteiten hebben plaatsgevonden in dat jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal 2023 verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70077NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70077NED

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70077NED

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio