Dataset

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
  • Art
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat uitkomsten over publiekscapaciteit, voorstellingen en bezoekers van organisaties waar professionele podiumkunsten worden vertoond. De uitkomsten worden uitgesplitst naar regio en discipline.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers: De cijfers van 2016 t/m 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per december 2023: De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70077NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70077NED

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70077NED

Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio