Dataset

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers 1998 - 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over recreatie gegevens over bedrijven en organisaties werkzaam op dit gebied. In deze tabel worden uitkomsten weergegeven over personeel in loondienst, baten en lasten en de bezoekers van attractieparken. De gegevens hebben betrekking op bedrijven en organisaties als pretparken, miniatuursteden, sprookjestuinen, ponyparken, dolfinaria, onoverdekte speelruimten voorzien van speeltoestellen voor kinderen en toeristische spoorlijnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 - 2018 Over 2000 is geen statistiek samengesteld.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per maart 2022: Geen, deze tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers zie paragraaf 3 relevante tabellen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7508rec

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7508rec

Aantal parken en bezoekers, personeel - en exploitatiegegevens. 2 jaarlijkse perioden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7508rec

Aantal parken en bezoekers, personeel - en exploitatiegegevens. 2 jaarlijkse perioden.