Dataset

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85410NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85410NED

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, robotica, milieu, online vergaderen, Artificial Intelligence,Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85410NED

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, robotica, milieu, online vergaderen, Artificial Intelligence,Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte