Dataset

Verdachtenpercentages en verdeling misdrijven; herk. en woongem.; 1999-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Verdachtenpercentages en verdeling van gepleegde misdrijven. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, aard misdrijf, woongemeente. 1999 - 2006* Gewijzigd op 18 november 2011. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71193ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71193ned

Verdachtenpercentages en verdeling van gepleegde misdrijven. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, aard misdrijf, woongemeente.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71193ned

Verdachtenpercentages en verdeling van gepleegde misdrijven. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, aard misdrijf, woongemeente.