Dataset

Voortgezet onderwijs; slagingspercentages naar herkomst, geslacht en regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • onderwijssoort;
  • herkomstgroepering;
  • generatie;
  • geslacht;
  • regiokenmerken van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04 Frequentie: stopgezet

Voor gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs zie de links naar de tabellen onder paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71203ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71203ned

Geslaagden in het voortgezet onderwijs naar schoolsoort, geslacht, herkomst, generatie en regiokenmerken van de school - en woongemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71203ned

Geslaagden in het voortgezet onderwijs naar schoolsoort, geslacht, herkomst, generatie en regiokenmerken van de school - en woongemeente