Dataset

Slagingspercentages voortgezet onderwijs; herkomst en woongem.; 1999-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Slagingspercentages van eindexamenkandidaten in voortgezet onderwijs. Geslacht, herkomstgroepering, generatie, schoolsoort en woongemeente. 1998/'99 - 2006/'07* Gewijzigd op 18 november 2011. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71190ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71190ned

Slagingspercentages van eindexamenkandidaten in voortgezet onderwijs. Geslacht, herkomstgroepering, generatie, schoolsoort en woongemeente.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71190ned

Slagingspercentages van eindexamenkandidaten in voortgezet onderwijs. Geslacht, herkomstgroepering, generatie, schoolsoort en woongemeente.