Dataset

Collectie Provinciaal Archeologisch Depot API

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten: https://archeologie.zuid-holland.nl. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie.

De vondsten in het depot variëren in ouderdom van 7500 jaar tot 100 jaar oud. De oudste opgravingsdocumentatie die is voortgekomen uit archeologisch onderzoek gaat terug tot 1947. De collectie bestaat voornamelijk uit vondsten als aardewerk, glas, bot en metaal. Een klein deel van de collectie bestaat uit voorwerpen van organisch materiaal, zoals leren messcheden, houten voorwerpen en visfuiken van dunne takken. In de bijbehorende documentatie staat de exacte vindplaats van de vondst(en) en hun eventuele onderlinge samenhang. Zo blijft het mogelijk om met nieuwe inzichten naar oude opgravingen te kijken en nieuwe conclusies te trekken. De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Gouda, Rotterdam, Leiden, Gorinchem, Dordrecht, Delft en Vlaardingen hebben een eigen gemeentelijk depot en beheren zelf de vondsten en documentatie binnen de grenzen van hun gemeenten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.zuid-holland.nl/data/thumbnail/vogelschaal.png
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

URL voor OAI-PMH - ListRecords

HTML Publiek domein
Download: http://62.221.199.184:5842/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=studie

accessPoint

URL voor OAI-PMH - ListIdentifiers

HTML Publiek domein
Download: http://62.221.199.184:5842/oai?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=studie

accessPoint

URL voor OAI-PMH - GetRecord (voorbeeld; waarde identifier is vrij invulbaar)

HTML Publiek domein
Download: http://62.221.199.184:5842/oai?verb=GetRecord&identifier=17558&metadataPrefix=studie

accessPoint

URL voor doorzoeken van alle waarden, alle records, met andere woorden, gehele index.

HTML Publiek domein
Download: http://62.221.199.184:5842/action=get&command=search&query=*=*&range=1-10&fields=*

accessPoint

In de index worden links aangeboden waarmee afbeeldingen kunnen worden opgevraagd (voorbeeld)

HTML Publiek domein
Download: http://62.221.199.184:4107/AAfoto'smetNieuwInventarisnummer%5C10113.jpg?width=380&height=325&cache=yes&borderwidth=0&borderheight=0&bg=ffffff

accessPoint

Toelichting gebruik API

HTML Publiek domein
Download: https://archeologie.zuid-holland.nl/open-data

accessPoint