Dataset

Bodemberging 2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/10/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De bodembergingskaart laat zien hoeveel millimeter water kan worden geborgen in de bodem (waterberging). De kaart is in opdracht van provincie Zuid-Holland gemaakt op basis van de op dat moment best beschikbare brondata. De kaart is in september 2019 opgeleverd en heeft een resolutie van 0,5 meter. Er bestaan twee varianten. Een op basis van het KNMI-huidig scenario en een op basis van het KNMI Warm-Hoog (WH2050) scenario.

Hierbij is uitgegaan van:

  1. de hoogte van het maaiveld (AHN3)
  2. de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)
  3. de bodemtype-kaart BOFEK2012
  4. CAPSIM-tabel die per bodemtype weergeeft hoeveel millimeter water verticaal geborgen kan worden.

De bodembergingskaarten zijn risico- en kansenkaarten in één. Tijdens risico- en kansendialogen voor klimaatadaptatie geven de kaarten een beeld waar mogelijk als eerste hoge grondwaterstanden optreden bij (langdurige) neerslag. Tegelijk laat de kaart kansen zien voor infiltratie van regenwater na hevige neerslag, om wateroverlast te voorkomen en een buffer te creëren voor droge perioden. Mogelijkheden om de kaarten toe te passen zijn:

  • Agenderen van risico's en kansen van de grondwatersituatie in een gebied tijdens risicodialogen met gebiedspartners (gemeenten, omgevingsdienst, waterschappen, agrariërs). De kaart geeft een globaal beeld, wat voldoende is om het gesprek te voeren en daarna de inhoudelijke verdieping te zoeken.
  • Het onderzoeken van kansen om water in gebieden met veel bodemberging langer vast te houden, ter compensatie van droge perioden.
  • Het bieden van een beeld van de grondwatersituatie in het kader van stedelijke uitbreidingen, en of deze grondwatersituatie past bij de beoogde functies (niet te nat, niet te droog).

Noot: de kaart kan het best op regionaal (watersysteem)niveau worden toegepast. In stedelijk gebied kan de grondwaterstand door objecten in de ondergrond en door wisselende bodemopbouw sterk fluctueren. Ook op detailniveau kan de kaart een afwijkend beeld geven ten opzichte van de werkelijke situatie omdat er geen lokale meetdata is meegenomen in het Nationaal Watermodel. De kaart is daarom minder geschikt voor gebruik op sloot-, straat- of huisniveau. Wel geeft de kaart een indicatie in welke wijken veel bergingsruimte in de bodem is, en waar dus mogelijkheden zijn om water (tijdelijk) te bergen, zoals met wadi's en veel groen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Bodemberging_klimaat_20509110&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bodemberging_klimaat_20509110

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

BODEMBERGING_WH2050 gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/BODEMBERGING_WH2050.xml

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bodemberging klimaat 2050

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint