Dataset

Diffuse bodemkwaliteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het gebruikte basisbestand is vervaardigd door DHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de diffuse bodemkwaliteit van het landelijk gebied (rapport 'Bodemkwaliteitskaart op basisniveau van het landelijk gebied van Zuid-Holland', december 2004). Het basisbestand is omgezet naar het bestand ‘diffuse bodemkwaliteit’. De kaart is ingekleurd op de kolom ‘gebiedstyp’ dit is één op één overgenomen uit de rapportage van de bodemkwaliteitskaart van het landelijk gebied. Het gebiedstype van een zone wordt bepaald aan de hand van de ligging van de mediaan (P50) en de 95-percentiel (P95) ten opzichte van de streefwaarde, de tussenwaarde en de interventiewaarde. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en het betreft indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_BODEMKWALITEIT_DIFFUUS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_BODEMKWALITEIT_DIFFUUS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BB_BODEMKWALITEIT_DIFFUUS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BB_BODEMKWALITEIT_DIFFUUS Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name ZONE_ nvarchar type Zone
name GLOBALE_K_ nvarchar type Bodemsoort
name GEWAS nvarchar type Gewas
name P95GTBGW1 smallint type toets aan het gebruik “wonen met tuin”, alleen 1 voldoet
name P95GTBGW2 type toets aan het gebruik “extensief gebruikt openbaar groen”,1 en 2 voldoen
name voldoen smallint type
name GEBIEDSTYP numeric type Het eerste cijfer geeft aan hoe de mediaan (P50) ligt ten opzichte van de streefwaarde, tussenwaarde of interventiewaarde. Het tweede cijfer geeft aan hoe de P95 ligt ten opzichte van de streefwaarde, de tussenwaarde en de interventiewaarde. De P95 is de waarde waar 95% van alle waarnemingen in de populatie (in dit geval de zone) onder liggen.1.1=niet verontreinigd, 1.2=niet tot licht verontreinigd, 1.3=niet tot matig verontreinigd, 2.2=licht verontreinigd,2.3=licht tot matig verontreinigd,2.4=licht tot sterk verontreinigd
name FUNCTIEBEP nvarchar type Functiebeperking
name OPMERKING nvarchar type Opmerking

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Diffuse bodemkwaliteit

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer

accessPoint