Dataset

Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) op bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bedrijven vallend onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVENTERREINEN_BRZO&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVENTERREINEN_BRZO

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) op bedrijventerreinen

BEDRIJVENTERREINEN_BRZO

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) op bedrijventerreinen

Data schemes

BEDRIJVENTERREINEN_BRZO Feature Catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name gid int type
name id int type
name naam nvarchar type Naam van het bedrijf
name website nvarchar type Link naar website indien beschikbaar
name straat nvarchar type Straat
name huisnummer int type Huisnummer
name postcode nvarchar type Postcode
name plaats nvarchar type Plaats
name branchecluster nvarchar type Branche waarin het bedrijf zich bevind
name drempelwaarde nvarchar type De drempelwaarde voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels waaraan het bedrijf moet voldoen
name maatlatorganisatie nvarchar type Organisatie die toezicht houdt
name milieucategorie nvarchar type Milieucategorie van het bedrijf
name rd_x int type X coordinaat in het RD New coordinatenstelsel
name rd_y int type Y coordinaat in het RD New coordinatenstelsel
name rin int type Rijks identificerend nummer
name peildatum datetime2 type Peildatum
name bron nvarchar type Bron van de data
name milieucategorie_1 numeric type Milieucategorie van het bedrijf

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bedrijventerreinen - BRZO 2019

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint