Dataset

Milieukosten van waterschappen, 1999-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Waterschappen houden zich voornamelijk bezig met waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. De kosten die voortvloeien uit het waterkwaliteitsbeheer (zoals het exploiteren van waterzuiveringsinstallaties) worden beschouwd als milieukosten. Het waterkwantiteitsbeheer richt zich voornamelijk op de veiligheid (het voorkomen van overstromingen en wateroverlast) en daarom worden de daaraan verbonden kosten niet tot de milieukosten gerekend.

De statistiek milieukosten van waterschappen levert gegevens over de lasten die voortvloeien uit de verschillende taakvelden binnen het waterkwaliteitsbeheer:

  • Planvorming;
  • Beheren van het oppervlaktewater;
  • Beheersen van lozingen;
  • Zuiveringsbeheer;
  • Heffen en invorderen.

In 1999 was het waterkwaliteitsbeheer door alle provincies, behalve Groningen, gedelegeerd aan waterschappen. Vanaf het jaar 2000 is ook in deze provincie het waterkwaliteitsbeheer aan waterschappen overgedragen. Dit betekent dat de milieukosten voor het waterkwaliteitsbeheer in de provincie Groningen niet zijn inbegrepen in de cijfers over 1999.

De gegevens worden gepresenteerd voor totaal Nederland en per deelstroomgebied. Dit laatste is tot stand gekomen in samenwerking van het Rijksinstituut voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). Het onderzoek over 2002 is uitgevoerd in opdracht van het RIZA.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 September 2013 De gegevens voor de deelstroomgebieden Eems en Rijn Oost waren voor het jaar 2007 niet correct. Dit is nu gecorrigeerd. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60038

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60038

Kosten waterkwaliteitsbeheer en investeringen door waterschappen. Totaal en per deelstroomgebied.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60038

Kosten waterkwaliteitsbeheer en investeringen door waterschappen. Totaal en per deelstroomgebied.