Dataset

Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

De jaarlijkse milieukosten bestaan voor een groot deel uit kapitaallasten van investeringen in voertuigaanpassingen. Daarnaast bestaan de milieukosten uit meerkosten van onder meer milieuvriendelijke brandstoffen, plaatsing van geluidsschermen en woningisolatie door het Rijk en milieuvriendelijke demontage van autowrakken.

Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieu-investeringen en kapitaallasten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1980 tot en met 2011.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Milieukosten van het verkeer, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37372

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37372

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37372

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment