Dataset

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

Deze tabel bevat cijfers over de jaarlijkse milieukosten van maatregelen die luchtverontreiniging en geluidhinder door het verkeer voorkomen en bestrijden. Belangrijke maatregelen die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tegengaan en die een belangrijk deel van de jaarlijkse milieukosten verkeer bepalen, zijn de aanpassingen aan motoren (bv. euro-6), milieuvriendelijkere brandstoffen (met name ontzwavelde brandstoffen) en voertuigkeuringen (APK). Met betrekking tot de vermindering van geluidhinder neemt de overheid diverse maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen, stil asfalt en woning isolatie. Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieukosten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van: 1980 tot en met 2013.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83467NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83467NED

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83467NED

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment