Dataset

Natuurbeheerplan 2023 - Zoekgebied Water

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 04/09/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het zoekgebied voor waterbeheerdiensten is analoog aan de leefgebieden voor natuurdoelen. Per beheergebied is aangegeven waar waterbeheerdiensten kunnen worden ingezet om de natuurdoelen te bereiken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Natuurbeheerplan_2023_Duurzaam_bodembeheer
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Natuurbeheerplan_2023_Duurzaam_bodembeheer

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wfs

OGC:WFS

Natuurbeheerplan_2023_Duurzaam_bodembeheer

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/3c7e118a-0741-4127-bc9c-c0bd8df1f618

landingpage