Dataset

Soortendiversiteit in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner BIJ12 (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and landscape management
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op de kaart wordt voor heel Nederland de geschatte soortendiversiteit per kilometerhok in klassen weergegeven op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De acht belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen. In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke locatie even intensief wordt waargenomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

soortendiversiteit

OGC:WMS Onbekende licentie

http://geoservices.ndff.nl/ndff_soortendiversiteit/

OGC:WMS

soortendiversiteit

OGC:WFS Onbekende licentie

http://geoservices.ndff.nl/ndff_soortendiversiteit/

OGC:WFS

Documentation

Documentatie NDFF kaarten soortendiversiteit

HTML Onbekende licentie
Download: https://www.ndff.nl/wp-content/uploads/2022/10/NDFF_documentatie_soortendiversiteitkaarten_2017.pdf

website