Dataset

Natuurbeheerplan 2023- Zoekgebied klimaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 02/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan klimaat diensten t.b.v. klimaatdoelen een vergoeding kan worden verleend. Zones om water tijdelijk vast te houden zodat wateroverlast elders wordt voorkomen. Daarnaast zijn de klimaat maatregelen gericht op duurzaam bodembeheer; het verhogen van het organische stof gehalte van de bodem waardoor meer water kan worden vastgehouden dat kan worden afgegeven in tijden van droogte. Ook mineralen worden vastgehouden zodat minder uitspoeling naar de ondergrond en waterlopen plaats vindt waardoor de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater verbetert. De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Het gebruik van ruige mest of gewasresten verhoogt het organische stof in de bodem. Dit onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 is vastgesteld op 30-08-2022.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/PN23_ZoekGebiedKlimaat.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PN23_ZoekGebiedKlimaat

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wms

OGC:WMS

PN23_ZoekGebiedKlimaat

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wfs

OGC:WFS

Documentation

Natuurbeheerplan 2023

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

landingpage