Dataset

Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 08/04/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over huwende personen met migratieachtergrond en hun partnerkeuze (met migratieachtergrond of Nederlandse achtergrond). Exclusief partnerschapsregistraties. Het gaat hierbij om de personen met migratieachtergrond die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

De informatie in de tabel kan worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 augustus 2023: De cijfers over 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71888ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71888ned

Huwende personen met migratieachtergrond geslacht, migratieachtergrond, generatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71888ned

Huwende personen met migratieachtergrond geslacht, migratieachtergrond, generatie