Dataset

Voedings- en genotmiddelen; consumptie per Nederlander, 1899 - 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Industry
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan van een aantal voedings- en genotmiddelen de consumptie per Nederlander vermeld. Het is helaas niet mogelijk van ieder product het verbruik te berekenen.

Gegevens beschikbaar van 1899 tot en met 2009.

Status van de cijfers: Het kan voorkomen dat eerder gepubliceerde cijfers alsnog gewijzigd worden. Het CBS heeft hier weinig zicht op, want een groot aantal uitkomsten in deze tabel worden ontleend aan externe bronnen. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer gewijzigd.

Wijziging per 15 januari 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37154

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37154

Voor binnenlands gebruik beschikbaar gekomen hoeveelheden van een aantal voedings - en genotmiddelen, per hoofd van de bevolking.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37154

Voor binnenlands gebruik beschikbaar gekomen hoeveelheden van een aantal voedings - en genotmiddelen, per hoofd van de bevolking.