Dataset

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Tourism
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de vakanties van inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder (exclusief bewoners van instellingen en tehuizen). De cijfers in deze tabel hebben betrekking op vakantiedeelname, het aantal vakanties, de vakantieduur en vakantie-uitgaven. Ze zijn beschikbaar voor vakanties in binnen- en buitenland en voor vakanties in het zomer- en winterseizoen. De cijfers zijn afkomstig uit het CBS Vakantieonderzoek (CVO).

In een verslagjaar worden alle vakanties geteld met als datum van terugkeer 1 januari t/m 31 december. Zo telt een vakantie met vertrek op 18 december 2020 en thuiskomst op 8 januari 2021 volledig mee voor 2021. Een vakantie met vertrek op 18 december 2021 en thuiskomst op 1 januari 2022 telt in deze tabel echter niet mee voor 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf 2021.

Status van de cijfers: De cijfers van 2021 zijn definitief, de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 juli 2023: De cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van 2023 worden in juni 2024 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85302NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85302NED

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven, bestemming, Seizoen, accommodatie, organisatiegraad, vakantieduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85302NED

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven, bestemming, Seizoen, accommodatie, organisatiegraad, vakantieduur