Dataset

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers 2017-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Tourism
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van instellingen en tehuizen). Deze cijfers hebben betrekking op vakantiedeelname, het aantal vakanties, de vakantieduur en vakantie-uitgaven. Ze zijn beschikbaar voor vakanties in binnen- en buitenland en voor vakanties in het zomer- en winterseizoen. De cijfers zijn afkomstig uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO).

Gegevens beschikbaar van 2017 tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 januari 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door: Vakanties van Nederlanders; kerncijfers. Zie paragraag 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84363NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84363NED

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven Organisatiegraad, accommodatie, vervoermiddel, verblijfsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84363NED

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven Organisatiegraad, accommodatie, vervoermiddel, verblijfsduur