Dataset

Nederlanders; geslacht, dubbele nationaliteit, 1 januari 1998 - 2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland met de Nederlandse én één of meer niet-Nederlandse nationaliteiten naar tweede nationaliteit per 1 januari, onderscheiden naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1 januari 1998 tot en met 1 januari 2014.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 februari 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

In de Wet BRP (Basisregistratie Personen), die is ingegaan op 6 januari 2014, is bepaald dat bij personen met de Nederlandse nationaliteit geen gegevens meer worden opgenomen over een tweede of volgende nationaliteit. Dit betekent dat vanaf 6 januari 2014 bij eerste inschrijving van Nederlanders in de BRP geen gegevens over eventuele niet-Nederlandse nationaliteiten meer worden vastgelegd. Bij Nederlanders die al ingeschreven stonden worden gegevens over niet-Nederlandse nationaliteiten sinds 31 januari 2015 niet meer bijgehouden. Dit houdt in dat de informatie in deze tabel met ingang van 6 januari 2014 niet meer volledig kan worden bijgehouden. Daarom wordt deze tabel stopgezet. Het gaat hier overigens om het niet meer registreren van een eventuele tweede of volgende nationaliteit in de BRP. Hierdoor lijkt het alsof de persoon de niet-Nederlandse nationaliteit heeft verloren. Dit is niet het geval. Met de invoering van de Wet BRP is er niets gewijzigd in de nationaliteit(en) van de ingeschrevenen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70798ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70798ned

Nederlanders met één of meer niet - Nederlandse nationaliteiten naar tweede nationaliteit, geslacht en leeftijd, 1 januari

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70798ned

Nederlanders met één of meer niet - Nederlandse nationaliteiten naar tweede nationaliteit, geslacht en leeftijd, 1 januari