Dataset

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/18/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over vestiging van personen vanuit het buitenland (immigratie) in Nederland en vertrek van personen vanuit Nederland naar het buitenland (emigratie) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en geboorteland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 juli 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 2e kwartaal 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03742

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03742

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03742

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat