Dataset

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is de volledige digitale dataset bij het project ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’, uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, in opdracht van Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bij gebruik van de digitale bestanden (pdf, shapes, grids, catalogi en databases) moet de volgende bronvermelding worden geplaatst:K.M. Cohen, S. Arnoldussen, G. Erkens, Y.T. van Popta & L.J. Taal 2014: Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied. Deltares, Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit Utrecht. Op [datum] gedownload van www.dans.knaw.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://rce.webgispublisher.nl/user/uploads/thumbnail/PreviewUiterwaarden200x150.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

verwachtingskaart_uiterwaarden:Verwachtingskaart_uiterwaarden_rivierengebied_AlleTijdsperiodes

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepunten

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntencompactelegenda

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntenuitgeklaptelegenda

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepolygonen

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAVNummeringCatalogusuiterwaarddeelgebieden

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWDijkringlijnen

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWkmaanduidingenrivieren

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWgebiedsindelinguiteraarden

OGC:WMS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wms

OGC:WMS

verwachtingskaart_uiterwaarden:Verwachtingskaart_uiterwaarden_rivierengebied_AlleTijdsperiodes

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepunten

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntencompactelegenda

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntenuitgeklaptelegenda

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepolygonen

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepunten

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepolygonen

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAVNummeringCatalogusuiterwaarddeelgebieden

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWDijkringlijnen

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWkmaanduidingenrivieren

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWgebiedsindelinguiterwaarden

OGC:WFS Publiek domein

https://services.rce.geovoorziening.nl/verwachtingskaart_uiterwaarden/wfs

OGC:WFS

Downloads

De volledige dataset Archeologische Verwachtingskaart Rivierengebied is te downloaden op https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727

ZIP Publiek domein

download