Dataset

Archeologische verwachtingskaart Enschede

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Enschede (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De gemeente is bevoegd gezag voor het nemen van besluiten over behoudenswaardige archeologie in de bodem. Voor het antwoord of archeologisch onderzoek verplicht is kunt u de Archeologische Beleidskaart raadplegen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://arcgisp.enschede.nl/arcgis/services/Archeologie_verwachtingskaart/MapServer/WMSServer?&VERSION=1.1.1

Archeologie verwachtingskaart