Dataset

Asielverzoeken; internationaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over aantallen ingediende asielverzoeken in verschillende landen binnen de Europese Unie. Naast het totale aantal asielverzoeken, wordt ook het aantal eerste verzoeken gemeld. De cijfers voor de EU lidstaten in deze tabel zijn afkomstig van Eurostat, het statistisch bureau van de EU en wijken deels af van eerder gepubliceerde cijfers op basis van de UNHCR in de tabel Asielverzoeken; internationaal 1990-2009. Zie paragraaf 3.

In 2019 was het Verenigd Koninkrijk nog onderdeel van de EU28, per 31 januari 2020 24:00 uur is het VK uit de EU getreden. In 2021 wordt de tabel aangepast naar EU27.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2019. Het komt voor dat landen later nog cijfers herzien. Wanneer dit het geval is, worden deze wijzigingen door het CBS overgenomen.

Wijzigingen per april 2020: De voorlopige cijfers over het jaar 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? De cijfers over 2020 worden in april 2021 gepubliceerd. Vanaf 1 feb 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU. In 2021 wordt de tabel aangepast naar EU27.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80498ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80498ned

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80498ned

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken