Dataset

Asielverzoeken; internationaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het totaal aantal ingediende asielverzoeken en het aantal eerste asielverzoeken in verschillende landen in Europa en de Europese Unie. De cijfers van de landen in deze tabel zijn afkomstig van Eurostat; het statistisch bureau van de Europese Unie.
Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. Tot dan maakte het Verenigd Koninkrijk deel uit van de EU28.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2022.

Wijzigingen per juni 2023: De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste half jaar van 2024 worden de voorlopige cijfers over het jaar 2023 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80498ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80498ned

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80498ned

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken