Dataset

Asielverzoeken; land van nationaliteit, 2007-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel 'Asielverzoeken; nationaliteit' bevat gegevens per kwartaal over aantallen ingediende asielverzoeken, onderscheiden naar de nationaliteit, het geslacht en de leeftijd van de asielzoeker. In de asielcijfers zijn behalve eerste verzoeken ook volgende verzoeken opgenomen. Met ingang van het verslagjaar 2007 kan in de tabel onderscheid worden gemaakt naar eerste asielverzoeken respectievelijk volgende asielverzoeken. Landen worden afzonderlijk opgenomen wanneer er tenminste 10 asielverzoeken zijn gedaan in één van de kwartalen in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijziging per 17 januari 2012: De cijfers over het 4e kwartaal 2011 en het jaar 2011 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet op 29 februari 2012

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03740

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03740

Asielverzoeken, geslacht en leeftijd. Naar land van nationaliteit en soort verzoek.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03740

Asielverzoeken, geslacht en leeftijd. Naar land van nationaliteit en soort verzoek.