Dataset

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers per jaar over aantallen ingediende asielverzoeken (procedures en personen) en nareizigers (nareizende gezinsleden), onderscheiden naar nationaliteit.

Naast het totale aantal verzoeken zijn ook de eerste en volgende verzoeken opgenomen. Omdat dit onderscheid vóór 2007 niet kon worden gemaakt zijn de totale aantallen verzoeken en de aantallen eerste verzoeken voor de jaren vóór 2007 aan elkaar gelijk gesteld. Van de jaren vóór 2013 is nog niet bekend in hoeverre het om nareizigers (nareizende gezinsleden) gaat.

Vóór 1994 zijn voor enkele landen geen afzonderlijke gegevens beschikbaar. De aantallen voor deze landen zijn wel opgenomen in de totaaltelling. Het gaat in alle gevallen om geringe aantallen. Met ingang van 2016 zijn de eerste verzoeken inclusief relocatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1975.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per januari 2024: De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen in februari 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80059ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80059ned

Historie van totaal, eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80059ned

Historie van totaal, eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit