Dataset

Psychiatrische ziekenhuizen; investeringen en productiegegevens, 1985 2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aantal instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, en investeringen. 1985 - 2001 Gewijzigd op 24 mei 2006. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70215ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70215ned

Aantal instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, en investeringen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70215ned

Aantal instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, en investeringen.