Dataset

GGD; financiën en personeel, 2001-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens betreffende het personeel en de winst- en verliesrekening van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers. Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:

  • De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Gebleken is dat GGD’en in de praktijk niet meer goed zijn waar te nemen c.q. af te bakenen. Het is daarom beter om op basis van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen en gemeenten, die in het kader van Informatie voor derden (Iv3) aan het CBS worden verstrekt, de uitgaven door GGD’en te bepalen. Dit betekent dat de GGD-statistiek in de huidige vorm met een verlies- en winstrekening wordt stopgezet vanaf verslagjaar 2013 en in het kader van de Zorgrekeningen alleen de uitgaven van GGD’en gebaseerd op Iv3-informatie worden gepubliceerd (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70845ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70845ned

Verlies- en winstrekening en personeel van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70845ned

Verlies- en winstrekening en personeel van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en)