Dataset

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen. Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2012

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief, met uitzondering van de cijfers voor de productie en de capaciteit van alle categorieën zorginstellingen over 2010 en 2011. En met uitzondering van de cijfers over 2011 voor financiën en personeel van Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, Jeugdzorg met overnachting en Ambulante jeugdzorg.

Wijzigingen per 22 oktober 2014: Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiën en personeel' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82247NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82247NED

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82247NED

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008