Dataset

Zorgwoonruimten; type zorgwoonruimte, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over het aantal zorgwoonruimten op 1 januari. Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten.

Op basis van verschillende bronnen en beslisregels is bepaald welke verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt worden als zorgwoonruimte in Nederland.

De gegevens worden uitgesplitst naar type zorgwoonruimte. Het type zorgwoonruimte is bepaald op basis van kenmerken van het pand waarin de zorgwoonruimte is gelegen. Zo wordt uitgesplitst naar grootte van het pand op basis van het aantal bewoners (groot, medium of klein). Grootte van het pand kan tevens uitgesplitst worden naar type pand; pand bestaat voornamelijk of gedeeltelijk uit zorgwoonruimten. Daarnaast is ook bepaald welke zorgwoonruimten tot de woningvoorraad of de niet-woningvoorraad behoren. Hiermee wordt duidelijk welk deel van de woning- en niet-woningvoorraad in gebruik is door institutionele huishoudens die zorg krijgen. Het is mogelijk dat (alle) bewoners staan ingeschreven op het adres van een niet-woning in het pand.

Verder wordt uitgesplitst naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden. De tabel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19-01-2023: De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden elk najaar toegevoegd. In het najaar van 2024 worden de (voorlopige) cijfers van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85150NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85150NED

Zorgwoonruimten Type zorgwoonruimte, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85150NED

Zorgwoonruimten Type zorgwoonruimte, regio