Dataset

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 08/17/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de geschatte bouwkosten en het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor de verleende bouwvergunning is gemeld bij het CBS. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW. De gegevens zijn uitgesplitst naar type opdrachtgever, naar type woonruimte (woning, wooneenheid en recreatiewoning), naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar gemeenten. Omdat deze tabel uitsluitend de gerespondeerde gegevens van de gemeenten bevat, sluit deze tabel niet aan bij andere gepubliceerde tabellen over de bouwvergunningen, er is daarom voor gekozen om niet te aggregeren naar bovengemeentelijke indelingen zoals provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2012 t/m het tweede kwartaal 2022 zijn definitief. De cijfers vanaf het derde kwartaal van 2022 zijn voorlopig. Deze tabel bevat alleen de gerespondeerde gegevens zoals ontvangen van de gemeenten. Gemeenten met non-respons worden niet geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 17 augustus 2023: De cijfers van het tweede kwartaal 2022 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het tweede kwartaal 2023 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal 2023 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De cijfers over hetzelfde kwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83671NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83671NED

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83671NED

Bouwkosten, woonsector opdrachtgever, eigendom, gemeente