Dataset

Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/26/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze beknopte rapportage geeft in het kort de stand van zaken weer met betrekking tot de woonruimteverdeling van de gezamenlijke corporaties in Groningen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2006

PDF CC-BY (4.0)

Auteur en opdrachtgever: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken

Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2007

PDF CC-BY (4.0)

Auteur en opdrachtgever: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken