Dataset

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 09/14/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Dutch government
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

Zie ook de volledige Jaarrapportage Bedrijfsvoering RIjk 2021

JBR

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Data schemes