Dataset

Zorgrekeningen; werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsjaren), 2001-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een beschrijving van de werkgelegenheid die hoort bij de uitgaven aan gezondheid en welzijn. Gezondheids- en welzijnszorg omvatten alle activiteiten voor gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, en beleid, beheer en verzekering van die activiteiten. Dat betekent dat niet alleen bedrijven en instellingen meetellen waarvan de hoofdactiviteit het verstrekken van zorg is, maar ook de zorgactiviteiten van andere bedrijven en instellingen.

De onderwerpen zijn het aantal banen van werknemers aan het einde van een jaar, het aantal arbeidsjaren van werknemers per jaar, het aantal zelfstandigen (inclusief freelancers, alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders), en het loon voor de sociale verzekering gemiddeld per arbeidsjaar.

De onderwerpen zijn uitgesplitst naar type zorgaanbieder, leeftijd, geslacht en beroep (ingedeeld naar bevoegdheid: welk beroep iemand mag uitoefenen vanwege zijn of haar inschrijving in het register van beroepen in de gezondheidszorg (BIG-register)).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013

Status van de cijfers: De cijfers over het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2011 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel 'Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82115NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82115NED

Banen en arbeidsjaren werknemers; loon sociale verzekering; zelfstandigen Leeftijd; geslacht; zorgaanbieders; beroepsbevoegdheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82115NED

Banen en arbeidsjaren werknemers; loon sociale verzekering; zelfstandigen Leeftijd; geslacht; zorgaanbieders; beroepsbevoegdheid