Dataset

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering 1972-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u cijfers over de uitgaven aan en de financiering van de gezondheids- en welzijnszorg vanaf 1972. De tabel bevat bedragen in lopende en constante prijzen. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. In 1998 is overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het hele terrein van de zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers van de Zorgrekeningen teruggelegd tot 1972. Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 twee keer opgenomen: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers: De cijfers voor 2013 en 2012 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie zijn nieuwe cijfers voor de jaren 1998-2014 gepubliceerd (zie de link naar de tabel met kerncijfers onderaan). Nieuwe gegevensbronnen zijn volledig en in onderlinge samenhang verwerkt in de zorgrekeningen en teruggelegd tot 1998, zodat consistente tijdreeksen beschikbaar zijn voor de periode 1998-2014. Deze tabel is in lijn daarmee aangepast en voortgezet als een andere tabel, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71988ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71988ned

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71988ned

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering